Curso de escalada en roca. Nivel 2 (Vías de varios largas equipadas)